For oss innebærer bærekraft at alt vi planlegger og gjennomfører er i samsvar med våre etiske retningslinjer og at det er ansvarlig utformet fra et langsiktig perspektiv – som vi fortsetter å utvikle på de respektive områdene. På den måten arbeider vi for å omfatte miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter.

For oss innebærer bærekraft å sikre at alt vi planlegger og utfører er ansvarlig utformet fra et langsiktig perspektiv – som vi fortsetter å utvikle for de respektive områdene. Det er vår ambisjon å inkludere bærekraftig perspektiv i alt vi gjør, fra hvordan vi møter og samhandler med kunder, partnere og hverandre på arbeidsplassen, hvordan vi minimerer miljøpåvirkningen i våre prosesser og bidrar positivt til samfunnene der vi opererer.

I våre aktiviteter arbeider vi hos LLENTAB for å bidra til energi og ressurseffektivitet gjennom hele prosjektets livssyklus, ved å bygge klimasmart stålbygg og produsere energieffektive komponenter, samtidig som forbruket av skadelige stoffer minimeres. Dette innebærer å designe og bygge bygninger som kan motstå de ytre påvirkninger de vil bli utsatt for – både når de er bygget og i flere år etterpå.

Miljøet

LLENTAB arbeider for å minimere miljøbelastningen og bidra til energi- og ressurseffektivitet, både på våre produksjonsanlegg og ute på byggeplass.

Som en stor aktør innen entreprenørnæringen har vi et ansvar for å velge materialer som er miljøvennlige og bærekraftige, og er mulige å gjenbruke og/eller resirkulere. I tillegg arbeider vi for å redusere klimapåvirkningen, med særlig vekt på energiforbruk og optimalisering av materialforbruk og transportvirksomhet, samtidig som alt avfall blir håndtert på en sikker og miljømessig forsvarlig måte.

Stålproduksjon, rulling, skjæring og stansing er de prosessene som krever størst andel av energiforbruket. LLENTAB jobber derfor med langsiktige løsninger for å gjenvinne varmen under produksjonsprosessene. Vi jobber også bevisst for å begrense materialavfall på byggeplass. Vi arbeider uopphørlig for å redusere energiforbruket og å ta gode miljøbeslutninger når vi kjøper nye maskiner og utstyr.

Transport er et sentralt tema i vårt miljøarbeid. De fleste råvarene vi kjøper blir transportert med sjø og jernbane, og vi arbeider for å minimere våre karbonutslipp gjennom effektiv logistikk som involverer flatpakker og godt samarbeid med logistikkfirmaer.

Avfallshåndtering er et annet viktig område i vårt miljø- og bærekraftsarbeid. LLENTAB er medlem av det svenske Forpacknings- og Tidningsinsamlingen (FTI)-nettverket, som er et system for innsamling og gjenvinning av emballasje i næringslivet. Gjennom en nasjonal avtale om avfallshåndtering for både produksjonsanlegg og byggevirksomhet er målet å oppnå 100 % sortering ved kilde. Fruktene av vellykket miljøarbeid gir fordeler for både miljø og økonomi. For å støtte miljøarbeidet har LLENTAB utarbeidet et miljøledelsessystem som i stor grad følger ISO 14001 miljøstandard.

LLENTAB buildings sustainability

Naturlig gjenvinnbart materiale

LLENTAB produkter er hovedsakelig laget av stål, et naturlig råstoff som forekommer i naturen som jernmalm. Bygging i stål innebærer effektiv utnyttelse av planetens ressurser, gitt at stål kan resirkuleres og gjenbrukes nesten uendelig. Ingen andre byggematerialer har tilsvarende høy resirkuleringskapasitet og er fri for skadelige stoffer og gassutslipp. Når en stålkonstruksjon blir revet, kan enkelte deler gjenbrukes umiddelbart, enten som de er eller i endret form. Det er også mulig å smelte hele konstruksjonen ned for å produsere nytt stål. En stor del av alt stål kommer faktisk fra skrapstål, og rundt 20 % av alt stål gjenvinnes. Videre gir stål ingen fare for fuktskader og oppfyller alle tekniske og funksjonelle krav. Besøk Stålbyggnadsinstitutets hjemmeside for å finne ut mer.

Byggemateriale: Deklarasjon og vurdering

LLENTAB jobber selvfølgelig som byggindustrien generelt for å avfase skadelige stoffer. For å lette valget av bærekraftige produkter jobber vi med følgende svenske systemer: ByggvarubedömningenSundaHus og BASTA.

Kontakt oss hvis du vil se produktvurderinger fra Byggvarubedömningen. Strukturelt stål, profilerte ark, tak- og veggplater og sandwichpaneler laget på LLENTAB er alle registrert i BASTA. Produktene som er oppført nedenfor, er registrert i SundaHus.

  • Sandwichpaneler (standard)
  • Sandwichpaneler (sterk)
  • Stålrammer