Mange av de stålhaller som bygges i dag for Svenske og Norske industri – og varehandelselskap kommer fra det Svenske selskapet Llentab. Fakta er at Llentab leverer nesten et nytt bygg hver dag. I over 40 år har selskapet Llentab vært synonymt med store stålhaller for lager og industri, i tillegg til handel, kontor og idrett. Det finnes en Llentab hall til alle formål.

«Llentab bygger alt fra store lager og logistikkbygg på 30 000 kvadratmeter til mindre stålbygg på et par hundre kvadratmeter. Det er uisolerte mindre haller eller store industrihaller med integrert kontordel», sier Stefan Eklund, konsernsjef i Llentab.

Selskapet ble startet i 1977 i Kungshamn på den svenske vestkysten nord for Gøteborg av Leif Lindblad. I 1987 startet han det første datterselskapet i Norge og deretter har selskapet med hovedkontoret i Sverige vokst ytterligere. I dag har Llentab datterselskap i Polen, Tsjekkia, Slovakia, Tyskland og Ukraina. Siden 2016 er selskapet Llentab heleid av Nordstjernan AB. «Nordstjernan AB er en langsiktig eier som gir oss de rette forutsetninger til å fortsette utviklingen av selskapet» forteller Stefan Eklund. Han poengterer viktigheten av selskapet både har egne konstruktører og fabrikk i Sverige. «Det er viktig å ha kontroll over hele verdikjeden. Vi konstruerer, leverer og monterer selv, da sikrer vi kvaliteten gjennom hele prosessen» sier han

For å ytterligere forbedre kvaliteten har Llentab startet arbeidet med å øke graden av prefabrikkering. «Vi setter sammen så mye som mulig før vi leverer på byggeplass som sikrer kvaliteten enda mer og korter montasjetiden på byggeplass».

Selskapet har også som mål å minimere miljøpåvirkningen og arbeider for økt energi og ressurseffektivitet i produksjonen og ute på prosjektene. Holdbarhetstankesettet merkes blant annet i konstruksjonsarbeidet, da Llentab bruker opp mot 20 % mindre stål sammenlignet med tradisjonelle løsninger. «Å optimalisere bruk av mengde stål er noe som har vært fokus på i Llentab gjennom selskapets historie. I starten var det grunnet fokus på økonomien, men i dag er det de miljøvennlige gevinstene som er fokus» sier Stefan Eklund. Han forteller at de hele tiden utvikling i tankene og jobber for å finne nye kostnadseffektive løsninger for kundene. «Vi er lydhøre for våre kunders ønsker og forsøker alltid å finne de beste løsningene. En bekreftelse på at vi har lykkes med det er at vi har mange langvarige kunderelasjoner» sier Stefan Eklund.

Les mer om Llentab å llentab.no

Llentab bygger alt fra store lager og logistikkbygg på 30 000 kvadratmeter til mindre stålbygg på et par hundre kvadratmeter. Det er uisolerte mindre haller eller store industrihaller med integrert kontordel. Nordstjernan AB er en langsiktig eier som gir oss de rette forutsetninger til å fortsette utviklingen av selskapet. Vi setter sammen så mye som mulig før vi leverer på byggeplass som sikrer kvaliteten enda mer og korter montasjetiden på byggeplass. Å optimalisere bruk av mengde stål er noe som har vært fokus på i Llentab gjennom selskapets historie. I starten var det grunnet fokus på økonomien, men i dag er det de miljøvennlige gevinstene som er fokus. Vi er lydhøre for våre kunders ønsker og forsøker alltid å finne de beste løsningene. En bekreftelse på at vi har lykkes med det er at vi har mange langvarige kunderelasjoner.

Stefan Eklund, LLENTAB AB CEO