KILDER (SOURCE)

Hvor kjøper vi råvarene våre

På det globale markedet kan råvarer skaffes hvor som helst, og kostnadene vil sannsynligvis være den dominerende faktoren når det gjelder kjøp.

Produksjon av stål fra jernmalm er en energikrevende prosess, og verdensomspennende transport bidrar ytterligere til miljøpåvirkningen.

LLENTAB er et svensk selskap, og vår virksomhet er hovedsakelig i Nord- og Sentral Europa. Beliggenhet, i kombinasjon med svenske stålprodusenters høye ambisjon om å konvertere til fossilfri produksjon, støtter vår beslutning om å hente stålet vårt hovedsakelig fra europeiske leverandører som kan levere resirkulert materiale i størst mulig grad.

Ved å samle inn EPD miljøvaredeklamasjoner fra våre råvareleverandører og sammenstille EPDer for produktene vi produserer, har vi sterk kunnskap om klimapåvirkningen til de produserte materialene.

3xS Source, Solution, Structure
LLENTAB steel frame construction

LØSNINGER (SOLUTION)

Hvordan stålplater blir til en hall

Prosessen med å forme stål til profiler og komponenter i en solid konstruksjon gjøres i sin helhet hos LLENTAB. Våre bjelker, søyler og skjøter og vårt konstruksjonsdesign skaper styrken som kreves med bruk av mindre mengde materialer. Dette er en viktig del av LLENTAB konseptets bærekraft.

Vår produksjonsflyt minimerer avfall, og hvis det fortsatt forekommer, blir det resirkulert. Avfall knyttet til produksjonsflyten vår håndteres og kontrolleres også for å minimere bruk av deponi og maksimere resirkulering.

Som standard krever ikke rammeverket vårt maling eller belegg; den er naturlig værbestandig og normalt godt beskyttet inne i kledningen. Farlig bruk av maling og løsemidler forhindres dermed.

Vi monterer også våre rammer med skruer og muttere, og unngår dermed sveising, som også påvirker arbeidsmiljøet negativt.

Vi planlegger og synkroniserer omhyggelig våre leveranser til byggeplasser for å unngå unødvendig transport, skape ideelle forhold for monteringspersonalet og kutte kostnader.

KONSTRUKSJON (STRUCTURE)

Hvordan hallene våre tåler tidens tann

Når tak og vegger i en LLENTAB hall er på plass, er vår del av jobben gjort, og andre håndverkere kan ta over for å gjøre de endelige installasjonene under ideelle forhold. Vi tilbyr energieffektive, fleksible og stilige haller som kan huse omtrent alle slags aktiviteter i fremtiden med et minimum av vedlikehold. Hallene kan enkelt demonteres og resirkuleres til et nytt liv når den dagen kommer.

Når hallen er på plass, er levetiden og de uendelige mulighetene for å bruke det åpne rammeverket som en støttestruktur for ytterligere installasjoner og utvidelser, den viktigste delen av bærekraft i konseptet vårt.

I dag bygger vi konstruksjonene våre slik at de tåler den ekstra belastningen av solcellepaneler på taket. Vi må tenke fremover. Flere nye energisystemer vil trolig erstatte hverandre i løpet av hallens levetid.

Over tid kan eksteriøret, den tiltenkte bruken og interiøret i en LLENTAB hall endre seg. Men den geniale stålrammen som inneholder og støtter det hele vil fortsatt være den samme.

LLENTAB structure - SKYDDA