1. FORESPØRSEL
 • LLENTAB gjennomfører en behovsanalyse basert på kundens ønsker.
 • Korrekt underlag blir mottat fra kunde eller utarbeidet sammen med kunde (samspillsavtale).
2. TILBUDET
 • Gjennomgang av mottatt/utarbeidet underlag.
 • Et tilbud eller en budsjettpris overleveres til kunde.
3. FORARBEIDET
 • Muntlig eller skriftlig bestilling fra kunde.
 • Et kontraktforslag blir utarbeidet, sammen med tegninger, en beskrivelse og fremdriftsplan.
4. KONTRAKT
 • Kontraken signeres.
 • Etter kunde sitt ønske kan LLENTAB bistå med en byggesøknad.
5. PROSJEKTERING
 • Bygget prosjekteres og det klargjøres for konstruksjon av stålet.
 • Prosjektleder overtar ansvaret for prosjektet og kundekontakten.
6. KONSTRUKSJON AV STÅLET
 • Konstruksjonsarbeidet starter for produksjon av stålet.
 • I denne fasen må all prosjektering være på plass, konstruksjonen kan ikke endres.
7. PRODUKSJON STÅL
 • LLENTAB starter produksjon av stålkomponenter og utarbeider en plan for montasje av bygget.
 • Innstøpningsgods sendes til byggeplass.
8. BYGGESTART
 • Kontroll av mottatt byggetillatelse.
 • Byggeplass kontrolleres for tilkomst og rette mål.
 • Materialer leveres på byggeplass.
9. OVERLEVERING AV BYGGET
 • Bygget befares sammen med kunde.
 • Kunde overtar bygget.
 • Sluttdokumentasjon ( FDV ) overleveres til kunde.
10. FORNØYD KUNDE
 • Tilbakemelding fra kunde.
 • Oppfølging i tilfellet det skulle være behov for utbedringer etter at bygget er overlevert til kunde.