LLENTAB AB er sertifisert i henhold til EN 1090-1, en europeisk standard for design og produksjon av byggekonstruksjoner laget av stål.

Et resultat med høy kvalitet begynner alltid med å forstå kundens behov

Vårt arbeid med kvalitet og CE-merking gjelder i alle deler av konsernet. Finn ut mer om de respektive områdene. Har du spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt Thomas Re. Johnsen – thomas.johnsen@llentab.no

Uansett sektor eller produkt er det viktig at selskapet oppfyller kundes krav til kvalitet og bærekraft. Vi anser dette spesielt viktig gitt at våre stålhaller har innvirkning på samfunnet og folks hverdag, både i dag og langt inn i fremtiden.

Våre grunnleggende verdier støtter oss i vårt kvalitetsarbeid. Vi er tilgjengelige, fleksible og oppmerksomme på våre kunders ønsker og gjør vårt ytterste for å søke de beste løsninger. God kommunikasjon bygget på dialog, faglige svar og råd – og støttet av pålitelighet – legger grunnlaget for langsiktige forretningsforbindelser og fornøyde kunder. Vi jobber med produkter og tjenester fra utvalgte leverandører og følger opp våre samarbeidsforhold med disse partnerne.

Hvert ledd i produksjonskjeden er viktig for sluttresultatet, og før vi påtar oss oppdrag sørger vi alltid for at vi har på plass de ressurser som kreves for å fullføre det på en hensiktsmessig måte og holde det vi har lovet. Vi anser det naturlig å alltid levere i henhold til kontraktens vilkår og gjeldende lover og forskrifter.

LLENTAB - Inside

 

LLENTAB bruker det prosessorienterte forretningssystemet LLENTAB Inside som støtte i vårt arbeid. For særlig viktige områder oppfyller systemet kravene i ISO 9001-standarden, og innebærer at vi følger opp den faktiske ferdiggjøringen og sikrer at prosessen vår er i stand til å levere ønsket resultatet.

Rett til å anvende CE-merking

LLENTAB er sertifisert i henhold til EN 1090-1-standarden, noe som betyr at vi har rett til å anvende CE-merket på våre stålkonstruksjoner. CE-merking er et bevis på at produktegenskapene er vurdert og beskrevet på en ensartet europeisk måte, og at informasjonen er pålitelig.

Kvalitetssikring utføres på grunnlag av retningslinjene i ISO 9001, EN 1090-1 og EN 1090-2, og i samsvar med gjeldende lovgivning i respektive land; Det gjelder også alle datterselskaper i konsernet. Konstruksjonsarbeidet og produksjonsprosessen er årlig kontrollert opp mot kravene i EN 1090-1 og sertifisert av det meldte A3-sertifiseringsorganet.

Sverige LLENTAB ABs arbeider med kvalitet og CE-merking dekker hele LLENTAB-gruppen. Har du spørsmål, vennligst kontakt Thomas Re. Johnsen – thomas.johnsen@llentab.no