Arbeidsmiljø og sikkerhet

Vårt arbeid innen sikkerhet og arbeidsmiljø gjelder for alle områder av konsernet. 

Våre bærekraftige holdninger strekker seg naturligvis også til våre ansatte. Det handler mer om å skape et godt arbeidsmiljø og å minimere risikoen for skade – alle aspekter av arbeidslivet må være bærekraftig. Vi ønsker at alle som jobber for eller med oss, trives på jobben, motiveres og har det beste arbeidsmiljøet for å gjøre en god jobb.

Vi ønsker å bli sett på som en attraktiv arbeidsgiver, dyktige og engasjerte medarbeidere er en forutsetning for at selskapet skal være en sterk aktør og bidra til positiv utvikling. Vårt mål er å være et selskap som tiltrekker, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. LLENTAB har forpliktet seg til å tilby både nåværende og fremtidige ansatte interessante oppdrag som gir dem muligheten til å utvikle seg.

Vår ambisjon er å ha friske og fornøyde ansatte, og vi arbeider systematisk med helsetiltak som er utformet for å fremme god helse, forebygge risiko og ulykker, og bistå med rehabilitering når det er nødvendig. Vi setter pris på våre ansatte og gjør vårt ytterste for å sikre at de kan oppnå sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Sikkerhet er bygget på kunnskap

Når det gjelder sikkerhet for våre ansatte, sluttbrukere og partnere på byggeplasser, følger vi et enkelt motto: ingen risiko. Vår visjon er at det skal være null ulykker, og vi jobber utrettelig for å gjøre konsernet vårt best i bransjen.

Byggeplasser er fulle av risikoer for liv og helse, og feil kan raskt få alvorlige konsekvenser. Vi har derfor utformet våre arbeidsmetoder for å minimere risiko for ansatte og andre på stedet. Vi ønsker at alle våre byggeplasser skal være trygge, noe som betyr at innleide montører, underleverandører, andre partnere og egne ansatte trives på jobb, respekterer hverandre og kommer trygt hjem på slutten av arbeidsdagen.

Det innebærer også at partnere vi jobber med deler våre ambisjoner, og overholder OHSs regler og forskriftene vi og våre kunder følger. En trygg arbeidsplass begynner med åpen kommunikasjon og et miljø der alle passer på hverandre.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

LLENTAB arbeider kontinuerlig for å gi våre ansatte ferdighetene de trenger for å arbeide trygt og med høy kvalitet, og motivere til deltakelse i utviklingen av våre oppdrag. Arbeidet med å forbedre sikkerhetskulturen er en sentral faktor i å skape sikre arbeidsplasser. Undersøkelser viser at en viktig årsak til ulykker er upassende og risikabel oppførsel. Derfor er det viktig at alle skal vite hva «sikker oppførsel» innebærer. Vi bruker et nettbasert treningsprogram for å formidle informasjon til våre egne ansatte og innleide montører.