LLENTAB stålbygg

LLENTAB har bygget over 10.000 stålbygg. Nedenfor kan du velge hvilken type bygning du ønsker og finne mer informasjon.

Logistikk og lager

Logistikk og lager

Logistikk- og lagerbygninger utgjør hoveddelen av våre referanser.

Produksjonsbygg

Produksjonsbygg

Produksjonsanlegg og produksjonshaller er en viktig del av våre referanser.

Landbruksbygg

Landbruksbygg

Om landbaserte oppdrettsanlegg med LLENTAB

Detaljhandel og kjøpesentre

Detaljhandel og kjøpesentre

Bygg kjøpesentre eller andre varehus med LLENTAB