LLENTAB plates

Vårt rammeverk for fremtiden

Vårt rammeverk for fremtiden
Bærekraft

Bærekraft, en del av vårt konseptet fra starten

Da LLENTAB startet opp i 1972 var bærekraft ikke et kjent ord eller et primært forretningsmål. Men det var likevel en integrert del av konseptet vårt. Den gang kalte vi det kvalitet, kostnadsbevissthet og lang levetid, og vi skapte effektivt rommet og spennet samfunnet hadde behov for. Ikke mindre, ikke mer. Nå vet vi at bærekraft har vært en del av LLENTAB konseptet fra starten.

Så godt som alle hallene vi har bygget står fremdeles. Og de er fortsatt i bruk, enten for sine opprinnelige formål eller nye formål. Det skal mye til før en stålhall forringes. Stål er et fantastisk, sterkt byggemateriale som kan stå i evigheter under de rette forholdene, eller resirkuleres til nytt stål. Men det har en pris som vi må vurdere og redusere radikalt.

I dag, som en del av den generelle bevisstheten om de globale effektene av menneskelig utvikling, fokuserer vi på hvordan konseptet vårt påvirker klimaet og hva vi kan forbedre.

LLENTAB steel - everything
3xS Source, Solution, Structure

Stål vil også være en del av LLENTAB konseptet i fremtiden.
Vi må utvikle konseptet vårt, og vi vil gjøre det ut i fra tre synsvinkler:

KILDER (SOURCE)

kjøpe det beste stålet vi kan fra leverandører for å utvikle mer bærekraftige produkter.

LØSNINGER (SOLUTION)

designe, produsere, transportere og montere våre konstruksjoner med tanke på energibruk og materialene som anvendes, med et minimum av prosessavfall.

KONSTRUKSJON (STRUCTURE)

tilby en konstruksjon som over mange tiår vil møte de raskt skiftende kravene og behovene til byggherren.