LLENTAB har kompetansen til å utvikle landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

Fiskeoppdrettsnæringen er i konstant utvikling og søken etter nye løsninger fører til innovativitet og samarbeid. Sammen med oppdrettsselskapene og deres underleverandører finner vi løsninger som skal kunne oppfylle kundens krav innen matproduksjon og tilrettelegge for høy produksjonskapasitet i flere tiår frem i tid.

– Målet vårt er å fortsette å utvikle oss i takt med utviklingen, slik at vi kan fortsette å være en pålitelig samarbeidspartner i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Eksempler på løsninger i landbasert fiskeoppdrettsanlegg

  • Besøkskorridor
  • RAS teknologi

Prosjekteringsfasen – et godt hjelpemiddel.

Landbaserte fiskeoppdrettsanlegg er sammensatte av ulike fagfelt som er nødt til å samhandle, både før, under og etter selve byggingen. Byggeprosessen for slike prosjekter kan ofte strekke seg opp til 2 år, og de ulike fagene vil da samhandle i forskjellige faser i løpet av de årene. Det er dermed viktig med en bra plan og bevissthet rundt hvilken rekkefølge oppdrettsanleggene skal oppføres.

Vi i LLENTAB har et stort fokus på prosjekteringsfasen som foregår før selve byggingen – det er da de viktigste avgjørelsene besluttes.

Siden LLENTAB begynte å levere landbaserte fiskeoppdrettsanlegg på midten av 80-tallet har det skjedd en enorm utvikling i næringen. Det foreligger høye krav til hvordan slike bygninger skal oppføres, byggene er avanserte og massive, som regel over 10.000 kvm. For å holde tritt med fiskeoppdrettsnæringen har LLENTAB også stått ovenfor en utvikling, vi har hatt et kompetanseløft, noe som har ført til at vi fremdeles klarer å levere opp til dagens forventninger og standard.

Vi i LLENTAB er opptatt av å være trygge på det vi holder på med, og samtidig synliggjøre for kundene våre hva vi kan bidra med i prosjektene. Vår oppgave er å gjøre prosessen enklest mulig for byggherren, både før, under og etter byggingen. Fordelen vår er at vi har en forståelse for kompleksiteten rundt slike typer bygg og kompetansen til å utvikle løsninger som er optimale for kunden. Vi er også påpasselige med tanke på hvilke aktører vi samarbeider med for å kunne opprettholde høy kvalitet på løsningene og produktet vi leverer.

300000+
m2 bygg
50
års erfaring
20+
ferdiglagde oppdrettsanlegg
92
interne designere

Hvorfor bør du velge LLENTAB som leverandør av logistikk, lager eller produksjonsbygg?

LLENTAB er et av få selskaper på markedet som kontrollerer hele tilvirkningsprosessen av stålbygg, fra første skisse basert på kundens idé til produksjon og ferdigstillelse av bygget, vi kan garantere kvalitet i hele prosessen.

Røttene til LLENTABs stålbyggesystem finnes i Kungshamn, en by i Bohuslän-regionen på Sveriges vestkyst. Det lokale klimaet har formet LLENTAB helt siden begynnelsen i 1972. Solen skinner sterkt og ofte her, men når været snur er forandringen dramatisk. Det regner ikke bare trollkjerringer – regnet pisker deg fra alle sider. Sett saltvann til i blandingen, og det blir tydelig at lokalt klima har skapt en utfordring som LLENTAB bare måtte møte.

Systemet har alltid lagt vekt på fleksibilitet og rimelig pris, og derfor er det en levedyktig løsning for små og mellomstore bedrifter. Beviset for systemets popularitet ligger i antallet ferdige haller, som nå overstiger 10.000 i Europa.

For eksempel kan en hall med et uisolert skall forsynes med isolasjon på et senere tidspunkt, forstørret med tilleggsmoduler eller fordelt etter behov. Sist men ikke minst, LLENTABs stålbyggesystem gjør det mulig å demontere og reise en hall igjen på et annet sted.

Eksempler inkluderer: potensielle korrosive egenskaper forbundet med gårdsdrift, farer forårsaket av dårlig vær som snø- eller vindbelastning, energieffektivitet på stedet etc.

Mer enn 400 ansatte, tilstedeværelse i syv europeiske markeder, utviklet område på over 12.000.000 m2 i Europa.

Samlingen av stål for gjenvinning er perfekt organisert, og en stor andel av stålproduksjonen kommer fra skrapstål, og reduserer dermed miljøbelastningen.

LLENTAB har etablert partnerskap med ledende selskaper innen finans, forsikring, serviceavtaler mv. Formålet med partnerskapene er å gi kunden et bedre utgangspunkt i prosjektets forberedelses- og gjennomføringsfaser. Fordelene ligger i penge- og tidsbesparelser, redusert papirarbeid og andre fordeler, avhengig av partnerens muligheter.

NO0581 – Svaberget

NO0581 - Svaberget

Fordeler med LLENTAB stålbygg

Introducing LLENTAB steel buildings

Samarbeid styrker kompetansen

I 2021 inngikk LLENTAB et samarbeid med betongentreprenøren GL-Bygg AS for å kunne spisse kompetansen innenfor landbasert fiskeoppdrett. I dette samarbeidet har LLENTAB ansvaret for stålbygget og GL-bygg utfører betongarbeidet. Dette er et samarbeid som har båret frukter.

– Sammen har vi kompetansen og erfaringen som skal til for å utføre avanserte prosjekter.

Les mer om samarbeidet mellom LLENTAB og GL-Bygg på www.havbruksbygg.no.

GL-Bygg sitt bekjentskap med LLENTAB kom i stand i forbindelse med byggingen av Svaberget Smolt AS. I dette prosjektet har LLENTAB vært en underleverandør til GL-Bygg, og i ettertid ser vi tilbake på et meget godt samarbeid. Samarbeidet har nå utviklet seg videre, og vi ser for oss å kunne være partnere i fremtidige prosjekter innenfor blå sektor, men også innenfor andre prosjekter hvor stålbygg skal benyttes. Vi oppfatter LLENTAB som en seriøs aktør, og som leverer på kvalitet, tid og pris.

Arne Magne Galguften, Daglig leder i GL-Bygg AS

Arne Magne Galguften, Daglig leder i GL-Bygg AS.

Møt teamet – Vi har et sterkt team som er spesialisert på landbaserte oppdrettsanlegg. Teamet består av våre egne prosjektutviklere, designere, kontruktører og prosjektledere.

Jørn Olaf Johnsen, Prosjektutvikler LLENTAB

Prosjektutvikler Jørn O. Johnsen har jobbet innen bygg -og anleggsbransjen siden 1978, og har vært ansatt i LLENTAB siden 2011. Utdannet som ingeniør fra NKI’s Ingeniørhøgskole og har lang erfaring med landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Han har vært med å prosjektert flere store anlegg, blant annet Svaberget Smolt AS i Nærøysund Kommune.

Joakim Klevenmark, Prosjektleder LLENTAB
Joakim Klevenmark begynte som formann i LLENTAB i 2011 og har flerårig erfaring med bygging av landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. I 2021 begynte han som prosjektleder og leder nå byggingen av et RAS-anlegg for Mowi avd. Nordheim. Han er et flott tilskudd i teamet med sin personlighet, bakgrunn og kompetanse.

Hvorfor er LLENTAB-kunder fornøyde, og hvorfor kommer de stadig tilbake til oss med sine byggebehov?

Vi er i stand til å kombinere krav til kvalitet, tidsfrister og priser. Vi lytter nøye til kundenes behov gjennom hele den standardiserte 10-trinns prosessen for å virkeliggjøre handelsbyggene deres, det vil si fra første møte til endelige overlevering av ferdig bygning. Videre er ikke overleveringen av bygningen slutten på samarbeidet. Alle prosjekter holdes i vår database for alltid. Dermed kan vi reagere raskt når kundene senere ønsker å isolere bygningen eller bygge en forlengelse. Med mer enn 10.000 fullførte prosjekter vet vi at flere behov sikkert vil melde seg.

Målet vårt er ikke bare å bygge gode, langsiktige kundeforhold, men også miljøvennlig produksjon og praksis. I tillegg til en personlig tilnærming er grunnlaget for suksessen vår et gjennomtenkt, effektivt og fleksibelt byggesystem. Er du interessert i detaljer, vennligst se teknisk informasjon og våre konstruksjons- og monteringsvideoer. Vi designer en effektiv byggekonstruksjon for lageranlegg og anbefaler vegg- og takbekledning. Vi er i stand til å oppfylle alle kundens krav til lagerbygg. Sjekk tilbakemeldingene fra våre fornøyde kunder!

Samspill – hva innebærer det?

Det foreligger høye krav til utforming og materialkvalitet i landbaserte fiskeoppdrettsanlegg, prosjekteringen av disse byggene tar tid. Ofte vet ikke kundene plassbehovet i innredningen og den optimale infrastrukturen i bygget. For å kunne finne de beste løsningene er en samspillsavtale den beste løsningen for å samordne alle fagene. En samspillsvtale innebærer at vi i LLENTAB bidrar med å prosjektere bygget med den produksjonskapasiteten byggherren ønsker.

Fordelene for deg som kunde er mange:

• Byggentreprenøren blir tidlig involvert for optimal utvikling av prosjektet.
• Byggentreprenøren knytter seg til kompetansen som skal til for å sikre et godt prosjekt.
• Det skaper en forutsigbar prosess.
• Samhandling mellom byggherre/investor, entreprenører, konsulenter, offentlige myndigheter etc.
• Identifisere de beste løsningene for å sikre rett kvalitet.
• Sammen utarbeide en realistisk fremdriftsplan.
• Sette en komplett organisasjonsplan for prosjektet i tidlig fase.
• Bedre økonomisk oversikt i prosjektet for alle parter.
• Sikre at grensesnitt ivaretas.
• En mer forutsigbar og åpen gjennomføringsprosess.
• Større åpenhet i prosessen ved å ha gode samspillsavtaler som før bygging omdannes til komplette gjennomførelseskontrakter mellom partene.

Hvis det viser seg at kunden ikke vil ha et stålbygg fra LLENTAB likevel, og ønsker å anvende en annen entreprenør/leverandør, er likevel ikke et samspill bortkastet. Utarbeidelse av tegninger, grunnkrefter, fremdriftsplan og planlegging av bygget er utgifter som kunden møter uansett i denne fasen av prosjektet. Hvis det er slik at kunden ikke ønsker å bygge sammen med oss etter en samspillsavtale, så eier kunden alle dokumentene som ble utarbeidet i samspillet og kan overleveres til en annen byggentreprenør som oppfører bygget basert på grunnlaget LLENTAB har utarbeidet.

Ett system – ulike produksjonsbygg.

Vi kan tilby noe ekstra til alle våre kunder.

Uansett om du er byggherre eller entreprenør har vi mer enn bare et stålbygg å tilby.
Byggherre
Entreprenører