LLENTAB har kompetansen til å utvikle landbaserte fiskeoppdrettsanlegg.

Fiskeoppdrettsnæringen er i konstant utvikling og søken etter nye løsninger fører til innovativitet og samarbeid. Sammen med oppdrettsselskapene og deres underleverandører finner vi løsninger som skal kunne oppfylle kundens krav innen matproduksjon og tilrettelegge for høy produksjonskapasitet i flere tiår frem i tid.

– Målet vårt er å fortsette å utvikle oss i takt med utviklingen, slik at vi kan fortsette å være en pålitelig samarbeidspartner i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Eksempler på løsninger i landbasert fiskeoppdrettsanlegg

  • Besøkskorridor
  • RAS teknologi

Prosjekteringsfasen – et godt hjelpemiddel.

Landbaserte fiskeoppdrettsanlegg er sammensatte av ulike fagfelt som er nødt til å samhandle, både før, under og etter selve byggingen. Byggeprosessen for slike prosjekter kan ofte strekke seg opp til 2 år, og de ulike fagene vil da samhandle i forskjellige faser i løpet av de årene. Det er dermed viktig med en bra plan og bevissthet rundt hvilken rekkefølge oppdrettsanleggene skal oppføres.

Vi i LLENTAB har et stort fokus på prosjekteringsfasen som foregår før selve byggingen – det er da de viktigste avgjørelsene besluttes.

Siden LLENTAB begynte å levere landbaserte fiskeoppdrettsanlegg på midten av 80-tallet har det skjedd en enorm utvikling i næringen. Det foreligger høye krav til hvordan slike bygninger skal oppføres, byggene er avanserte og massive, som regel over 10.000 kvm. For å holde tritt med fiskeoppdrettsnæringen har LLENTAB også stått ovenfor en utvikling, vi har hatt et kompetanseløft, noe som har ført til at vi fremdeles klarer å levere opp til dagens forventninger og standard.

Vi i LLENTAB er opptatt av å være trygge på det vi holder på med, og samtidig synliggjøre for kundene våre hva vi kan bidra med i prosjektene. Vår oppgave er å gjøre prosessen enklest mulig for byggherren, både før, under og etter byggingen. Fordelen vår er at vi har en forståelse for kompleksiteten rundt slike typer bygg og kompetansen til å utvikle løsninger som er optimale for kunden. Vi er også påpasselige med tanke på hvilke aktører vi samarbeider med for å kunne opprettholde høy kvalitet på løsningene og produktet vi leverer.

300000+
m2 bygg
50
års erfaring
20+
ferdiglagde oppdrettsanlegg
92
interne designere

Hvorfor bør du velge LLENTAB som leverandør av logistikk, lager eller produksjonsbygg?