Med en rate på en ferdigstilt hall per dag i hele Europa, er LLENTAB det svenske stålbyggeselskapet som har vært markedsleder i sin nisje i mer enn 50 år. Stålhaller brukes til praktisk talt alle formål og anses som den mest kostnadseffektive typen næringsbygg per dags dato.

LLENTAB leverer hundrevis av haller hvert år, noe som betyr at mye jordoverflate er dekket av denne typen konstruksjoner. Med sine svakt skrånende tak er de ideelle plattformer for solcellepaneler, og i dag er mer enn 70 % av nye LLENTAB haller utstyrt med dem, i større eller mindre grad.

I en del av verden hvor det kan være snø som legger ekstra vekt på takkonstruksjonen, må den ekstra vekten fra panelene og panelfestene beregnes inn i den totale nyttelasten.

LLENTAB tilbyr beregning av den ekstra lasten for installasjon av solcellepaneler på taket av hallene våre, uavhengig av om byggherren har bestemt seg for å anvende solenergi i det hallen konstrueres. LLENTAB ser muligheten for at byggherren vil endre mening over tid, ettersom flere velger å installere solcellepaneler.

LLENTAB photovoltaics for Dariusz Kula