Sport er en viktig del av livet for mange av oss. Vi driver med sport eller ser på sport.

En idrettshall er ofte en investering som forventes å vare i mange tiår, så den må eldes med en viss verdighet. Den bør oppfattes som tidløs eller til og med forut for sin tid når den prosjekteres. Det er også et sted hvor mange tilbringer mye tid. Komfort, åpenhet, akustikk, lys, bruk og vedlikehold, med tiden kan små irritasjonsmomenter bli til større problemer. Det blir «game over» for å si det rett ut. Derfor trengs det kompetente og kunnskapsrike samarbeidspartnere med erfaring innen alle aspekter av planlegging, konstruksjon og montering.

Vi er en av de som har levert mer enn 200 idrettshaller så langt. Som alltid når det handler om et varig, skreddersydd bygg som skal huse verdier som varer, produksjonsutstyr eller idrettsutøvere, gir en stålhall fra LLENTAB en ideell løsning på grunn av en rekke unike og særegne grunner. 5 av disse er listet opp nedenfor.

5 GRUNNER TIL Å VELGE EN SPORTSHALL FRA LLENTAB

1. IDEELLE FORHOLD FOR SPORT

Med praktisk talt ingen begrensninger i høyden og med rammekonstruksjon som tillater en fri spennvidde på over 80 m, har du svært få begrensninger for hvordan du designer idrettsarenaen din.

2. LETT Å TILPASSE

En LLENTAB hall er tilrettelagt for å kunne tilpasses. Idrettshaller bygges ofte med tanke på enkelte aktiviteter, men det kan tilrettelegges for andre aktiviteter når markedet og finansieringen tillater det.

3. TESTET OG ETABLERT

Skulle en idrettshall kreve en spesifikk løsning er det høyst sannsynlig at den allerede er testet og evaluert i et av våre tidligere prosjekter.

4. NYTTE OG FLEKSIBILITET

En idrettshall fra LLENTAB kan brukes til nesten alle aktiviteter, fra hockey til riding, fotball til svømming. Eller en multisportarena som blander en rekke idretter.

5. HOLDBARHET

Vi jobber for bærekraft, internt i LLENTAB og under byggeprosessen, men like viktig er livskvaliteten og den gode helsen som en idrettshall fra LLENTAB kan skape i flere generasjoner.

BYGGER FOR VIRKSOMHETER AV ALLE TYPER

SAMARBEID SOM BLIR TIL VARIGE RELASJONER

Jostein Rødland, Prosjektleder LLENTAB

“LLENTAB er et godt alternativ når det kommer til anvendelse, bærekraft, lave vedlikeholdsbehov og driftskostnader. I tillegg kan få konkurrenter matche prisen vår på idrettshaller. ” Jostein Rødland Prosjektleder, LLENTAB