Dacke Industri har signert en avtale om salg av Bygg og produksjonsenhetene med tilhørende eiendeler for bedriftene LLENTAB Group AB og LGL Construction AB. Den nye eieren blir Profura AB. Overføringen har blitt godkjent av konkurransetilsynet og Profura AB overtok LLENTAB 2. mars 2023.og

Om Profura AB

Profura AB er et privateid Gøteborg-basert investeringsselskap som investerer uavhengig av bransjen, med fokus på langsiktig deleierskap. De investerer hovedsakelig i svenske unoterte selskaper. Investeringsvirksomheten har tre fokusområder – industri, utvikling og eiendom. Profura har i dag en bred virksomhet, med investeringer i blant annet mat, husproduksjon, verksteder, trevarer og eiendomsforvaltning. Mer informasjon er tilgjengelig på  www.profura.se

For mer informasjon ta kontakt med:

Christian Svensson
Group CEO
Mobil: +46 721 660 817
e-post: christian.svensson@llentab.com