Selskapet GD Druckguss s.r.o. driver med støping av sink og leverer varene sine hovedsakelig til markedene i Vest- og Sentral Europa. Ved hovedkvarteret i Vodňany, Tjekkia sysselsetter selskapet 40 faste arbeidere og opererer i tre skift. Selskapet behandler omtrent 2000 tonn sinklegering årlig og er en av de største europeiske produsentene av sink støpegods. I 2002 og 2005 bygde LLENTAB to produksjonshaller for selskapet, og etter flere år med drift hadde eieren et ønske om å installere solcellepaneler. Vi spurte Mr. Roman Kubeš, finansdirektør i GD Druckguss, hva dette betydde for selskapet og hvorfor de bestemte seg for å installere et nytt solcelleanlegg til tross for at takkonstruksjonen i begge hallene måtte modifiseres.

Hvor energikrevende er produksjonen av sink støpegods ved bruk av trykkstøping og når vurderte du å installere solcellepaneler på taket til hallene?

Trykkstøping er en moderne metode for å produsere sink støpegods, egnet for å produsere deler med komplekse former. Samtidig er det mulig å oppnå presise dimensjoner og god overflatekvalitet på støpegodset. Dette tillater videre overflatebehandling med minimalt behov for videre bearbeiding. Vi produserer støpegods som veier 5-750 gram under trykk på 5-80 tonn. Vi kan lage mindre serier av produkter, samt storskala leveranser til multinasjonale selskaper. Generelt er metallstøping en energikrevende prosess.

fotovoltaic panel

Smeltepunktstemperaturen til sink er 450°C, med andre ord er dette et metall som krever lavere energikostnader sammenlignet med andre metaller. Likevel er produksjonen energikrevende. Formstøping genererer avfall under produksjonen (ca. 30 -40 % av vekten av produktet, avhengig av produkttype), og vi må bruke ekstra energi på å behandle og resirkulere sink fra dette avfallet. Energi er en viktig kostnadspost for oss og vi observerer den over tid.

Vi begynte å tenke på investering av solcelleanlegg i 2014, ettersom flere konsulentselskaper henvendte seg til oss med tilbud om installasjon. Da vi beregnet den negative avkastningen på investeringen med dagens energipriser, og kostnadene ved å kjøpe et solcelleanlegg, var det 11 år eller mer. De siste årene har imidlertid situasjonen endret seg ved at prisen på strøm har økt betydelig. Samtidig har effektiviteten til solcellepanelene økt og prisene falt. Beslutningen om å investere ble tatt i 2019, det vil si før fjorårets økning i energiprisene. Perioden for tilbakebetalingen da vi tok beslutningen var beregnet til rundt åtte år. Økningen i strømprisene de siste månedene har imidlertid redusert den forventede negative avkastningen på investeringen til tre år.

Hvordan oppdaget du fordelen med solcelleanlegg og hvem gav deg ideen om å investere i fornybare energikilder?

Før jeg begynte i GD Druckguss som finansdirektør jobbet jeg i en bedriftsbank. På den tiden hjalp jeg klientene mine ved å medfinansiere prosjekter for solparker, og jeg erfarte at den totale installerte kapasiteten til disse solcelleanleggene nådde nesten 30 MWp. I dag finnes det et stort antall bedrifter på markedet som designer og installerer solcelleanlegg for deg, på nøkkelferdig basis, og selve beregningen av avkastningen er relativt enkel.

I løpet av tiden jeg har fulgt denne utviklingen har effektiviteten til solcellepaneler økt fra 13-14 % i 2010 til nesten 25 % i dag. Dette har en positiv effekt på økonomien. Og som jeg har nevnt tidligere har vår bedrift et betydelig strømforbruk og vi betaler flere millioner kroner for energi årlig. Det er derfor behagelig å vite at i sommermånedene, mellom klokken ti om morgenen og tidlig ettermiddag, dekker det installerte solcelleanlegget opptil 50 % av strømforbruket vårt.

Hva måtte du forholde deg til under utarbeidelsen og gjennomføringen av prosjektet?

Bortsett fra at vi måtte løse tilleggsbelastningen på taket, har ikke innstallasjonen av solcelleanlegget vært en komplisert prosess. Det eksisterer et stort utvalg av selskaper å velge mellom, og dersom investoren velger en god leverandør på markedet, tar intalleringen av anlegget som regel en til to uker, som i vårt tilfelle. I tillegg har vi valgt en enkel løsning i vårt solcelleanlegg, en løsning som ikke anvender batterilagring. Energilagring er ikke nødvendig med forbruket vårt, ettersom vi bruker opp all den produserte energien.

Roman Kubeš, finansdirektør i GD Druckguss s.r.o.

Solcellepanelene på taket av LLENTAB hallene krevde modifisering av den eksisterende konstruksjonen. Er det mulig å beregne hvor stor andel disse kostnadene har utgjort sammenlignet med hele solcelleanlegget?

Modifikasjonen av taket utgjorde ca. 30 % av prisen på hele solcelleanlegget, likevel var den totale avkastningen tilfredsstillende og vi bestemte oss for å gjennomføre investeringen.

Den eldste LLENTAB hallen er over 20 år og da den ble bygd var det ingen som tenkte på anvendelse av solcelleanlegg, i tillegg stilte standardene for belastning på takkonstruksjoner færre krav. Dette bidro til at den statiske vurderingen etter gjeldende lovverk ikke tillot solcellepaneler på taket. Det var derfor gledelig at LLENTAB klarte å finne en løsning for å forsterke takkonstruksjonen som var økonomisk akseptabel, og som muliggjorde en investering som for oss gir en jevn akseptabel avkastning.

CZ001372 Utbedring av bærekonstruksjon for installasjon av solcellepaneler på taket

En av hallene har flatt tak, uten solcellepaneler. Vil du installere solcelleanlegg på denne hallen?

Denne hallen har dessverre ikke konstruksjonssystemet til LLENTAB, men en rammekonstruksjon laget av valsede profiler. Konstruksjonen var heller ikke dimensjonert for solcellepaneler på taket. Med denne løsningen vil ytterligere forsterkning av takkonstruksjonen være teknisk vanskelig og økonomisk ufordelaktig.

Hvordan påvirket takmodifikasjonen produksjonen av sink støpegods?

Monteringen av solcellepanelene foregikk praktisk talt uten begrensninger i produksjonen. En del av arbeidet ble utført ovenfra taket, dette begrenset oss på ingen måte. Da modifikasjonene ble utført inne i hallen ble vi enige med LLENTAB om at de skulle arbeide i helgene slik at det ikke skulle påvirke driften.

CZ001372 Utbedring av bærekonstruksjon for installasjon av solcellepaneler på taket

Hvilke forventninger hadde du da du investerte i solcelleanlegget og hva var hovedmotivasjonen?

Som nevnt tidligere var motivasjonen bak prosjektet det økonomiske synspunktet, men som selskap ønsker vi også å være ansvarlige med tanke på miljøet. Vi eksporterer 99 % av produksjonen og nøkkelkundene våre er hovedsakelig i Tyskland, et land hvor leverandører blir evaluert ut i fra sine miljøaspekter. Dette betyr ikke at tyske selskaper er villige til å gi opp pris og kvalitet, dette er fortsatt et hovedkriterium, men investering i utslippsfri produksjon er en standard del av evalueringskriteriene.

Hvis du skulle bygge en ny hall, ville du at den skulle hatt klargjøring for installasjon av solcelleanlegg?

I dag ville det å bygge en hall som ikke håndterer belastningen av solcellepaneler vært uøkonomisk. Det har skjedd store fremskritt, blant annet innen kontroll og regulering av elektriske apparater. Jeg er overbevist om at det ikke tar lang tid før prisen på strøm vil endre seg i løpet av dagen, i sammenheng med tilgjengeligheten. Når det er overskudd av strøm blir det billigere og omvendt. I det øyeblikket vil det være fornuftig at maskiner og utstyr ikke går i kontinuerlig modus, noe som igjen vil redusere driftskostnadene, men også anvende batterilagring, og aktivt styre forbruk og uttak fra egen kilde eller eksternt strømnett.