Premium Svensk Lax AB og LLENTAB Group fortsetter det gode samarbeide og har nå signert avtale om detaljprosjektering av stålbygg for produksjons og prosesseringsanlegget i Säffle, Värmland. Bygget er på over 58 000 kvadratmeter og blir det største og eneste landbaserte oppdrettsanlegget for laks i Sverige med konsesjon.

LLENTAB Group har bygd flere landbaserte fiskeoppdrettsanlegg i Norge de siste årene og har arbeidet tett med Premium Svensk Lax AB om prosjektet i Säffle fra tidlig stadiet helt frem til nå. Selskapene er meget tilfreds med samarbeidet og gleder seg til å bygge dette spennende prosjektet i Värmland.

Premium Svensk Lax AB mottok august 2020 myndighetsgodkjenning for anlegget i Värmland og NRC Group Sverige er i disse dager i gang med grunnarbeider. Med på prosjektet er også AKVA Group med lang erfaring innen landbaserte oppdrettsanlegg.

LLENTAB Group vil prosjektere og bygge prosjektet ved hjelp av sine norske og svenske selskaper for å sikre best mulig kompetanse inn i prosjektet. Bygget vil produseres på LLENTAB sin fabrikk i Kungshamn og det er forventet oppstart av byggearbeidene i november 2021.

For LLENTAB Group: Thomas Re. Johnsen   tlf.: +47 950 53 340 / epost: thomas.johnsen@llentab.no