Den trønderske entreprenøren GL-Bygg og den landsdekkende og internasjonale stålbygg leverandøren LLENTAB slår sammen kreftene og inngår et samarbeid. – Vi ønsker å spisse vår kompetanse opp mot oppdrettsnæringen. Målet vårt er å gi kunden en bygningsmessig totalentreprenør og samarbeidspartner som kan ta seg av hele byggeprosessen – fra idé og skisse – til ferdig bygg, sier de to samarbeidspartnere.

Det første prosjektet til de ferske samarbeidspartnerne beveger seg inn i siste fase. Like ved foten av Heilhornet helt nord i Trøndelag har det reist seg et imponerende landbasert settefiskanlegg med topp moderne RAS teknologi. Med en grunnflate på i overkant av 13.000 kvadratmeter vil det nye anlegget til Svaberget Smolt produsere rundt 2.000 tonn smolt i året etter første byggetrinn. Med RAS teknologien skal settefiskanlegget resirkulere 99.9 % av vannet som går rundt i anlegget. Bygget skal etter planen stå ferdig i januar 2022, men det er allerede tatt inn rogn og produksjonen av smolt har startet i deler av bygget.

Dette er det aller første prosjektet vi samarbeider om. Gjennom denne prosessen har vi blitt godt kjent, lært mye om hverandre og hvordan vi kan spille hverandre gode i hverdagen, ikke minst styrke hverandre i fremtidige prosjekter. Det er vi i GL-Bygg som har vært bygningsmessig totalentreprenør og styrt hele prosessen i tett samarbeid med byggherren Sinkaberg Hansen, prosessleverandøren Akva Group Landbased og LLENTAB. Gjennom dette prosjektet har vi i GL-Bygg og LLENTAB opparbeidet oss på mange måter unik kompetanse hvor vi kan gi framtidige kunder en trygghet ved at de slipper å tenke på rent byggmessige ting. Vi gir de en totalpakke hvor vi sørger for at puslespillet blir lagt i riktig rekkefølge og for at prosessanlegg og nødvendig produksjonsutstyr får optimale forhold under produksjon og drift, forteller daglig leder i GL-Bygg, Arne Magne Galguften og administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re Johnsen.

GL-Bygg, Arne Magne Galguften og administrerende direktør i LLENTAB Norge, Thomas Re Johnsen.

Vi tar sikte på å bli en samarbeidspartner for oppdrettsnæringen, gjennom å forstå de tverrfaglige prosessene kan vi bidra til økt verdiskapning hos kunden – i tillegg til å være en entreprenør som sørger for at bygget kommer opp til avtalt tid og at prosjektet med alle involverte aktører fungerer godt sammen, legger Galguften til.

Og det er ikke småtterier som skal få plass i det landbaserte settefiskanlegget. Inne i bygget skal det være totalt 33 kar i ulike størrelser pluss fire bufferkar. Det totale karvolumet er på imponerende 13.649 kubikkmeter og anlegget vil ha en maksgrense på stående biomasse på 840 tonn. Det er AKVAgroup Land Based som har en egen totalentreprise på prosessanlegget, der installering og montering av anlegget blir ivaretatt av Landbased Norway, (med folk fra tidligere Plastsveis AS med base på Sømna), og Landbased sin Danske avdeling.